ယန္တရားတင်သွင်းမှူများ အခွန်စည်းကြပ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ဈေးနှုန်းပြင်ဆင်ပေးရန် တင်ပြလာပါကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်

0

Full article

ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းမွ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၱရားမာ်း အေကာက္ခြန္စည္းၾကပ္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေထာက္အထား ထပ္မံ တင္ျပလာ၍ ေစ်းႏႈန္းျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမာ်းကို လက္ခေံဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရသိရသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံက ကားတင္သြင္းရာတြင္ (CIF Value) ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုးမာ်း သတ္မွတ္ထား႐ွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၱရားႀကီးမာ်း တင္သြင္းလျာခင္္းကို ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထျားခင္းမ႐ွိဘဲ အပတ္စဥ္ အစည္းအေဝး ဆျုံးဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ "လုပ္ငန္းသုံးယႏၱရားကေားတြ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး အေထာက္အထားနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ျပန္လည္္တင္ျပတာကို ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မိုဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ယႏၱရား မိုဒယ္မာ်းကို ၂ မိ်ဴးချြဲခားထုတ္ျပန္ထား႐ွိသည္။ လုပ္ငန္းသုံး ယႏၱရားမာ်းတင္သြင္းမႈမာ်းကို ၂၀၀၉မွ ၂၀၁၈ မိုဒယ္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး အမျာ်းပည္သူသုံးလမ္းမမော်းပၚမွာ ေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳေသာ ယႏၱရားႀကီး ၁၈ မိ်ဳးကိုမူ ထုတ္လုပ္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္သည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ သတ္မွတ္ထား႐ွိပါသည္။

Author