တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် မော်ဒယ်အမျိူ းအစားအလိုက် CIF တန်ဖိုးထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်ယန္တရား ၁၈ မျိူ းကို CIF တန်ဖိုး ထုတ်ပြန်မည်သွားမည်မဟုတ်

0

Full article


၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပက ကားတင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် မော်ဒယ်အမျိူ းအစားအလိုက်CIF တန်ဖိုးထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်ယန္တရား ၁၈ မျိူ းကို CIF တန်ဖိုးထုတ် ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှသိရပါတယ်။ထိုလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရား ၁၈ မျိူ းမှာ Excavator ၊Bulldozer ၊ wheel loader ၊Vibratory Roller ၊Clamp loader ၊ Motor Grader ၊ Road Roller ၊Compactor ၊ Bridge Crane ၊Gantry Crane ၊ Tower Crane ၊Pilling Machine ၊Crawler Drill Crane ၊ Overhead Travelling Crane ၊ Mobile Crane ၊Rough – Terranin Crane ၊ Forklilt စသည့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တားရားယာဉ်များကိုမှူ CIF တန်ဖိုးထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။

ထိုယန္တရား ၁၈ မျိူ းကို CIF တန်ဖိုးမထုတ်ပြန်သော်လည်း တင်သွင်းရမည့်ဈေးနှူန်းများကို agenda အစည်းအဝေးတွင် လစဉ်ဈေးနှူန်းသတ်မှတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ယန္တရားများကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂ဝဝ၇ မိုဒယ်မှ ၂ဝ၁၇ မိုဒယ်အထိတင်သွင်းခွင်င့်ပေးထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Author