လုပ်ငန်းသုံးကားများကို ယခင်နှစ်အတိုင်း CIF တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၅ဝ စီစီနှင့်အောက်ကားများကို ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ သတ်မှတ်မည်

0

Full article

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမာ်းမွ လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းတင္သြင္းမႉကို ၂၀၀၇ မိုဒယ္မွစကာ ယခင္ႏွစ္ CIF တန္ဖိုးအတိုင္းသတ္မွတ္၍ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္အထက္လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းကို ေဒၚလာ ၅၀၀၀ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနကေနသိရပါတယ္။၂၀၁၇ ႏွစ္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ကားတန္ဖိုးမာ်း သတ္မွတ္မႉကို ဒီဇင္ဘာလ တတိယအပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမျွာဖစ္ပီး Brand New ကားအသစ္မာ်းရဲ႕ ေစ်းႏႉန္းကို တင္သြင္းလာသည့္ ႏိုင္ငံမာ်း၏ invoice အတိုင္းေကာက္ခံသြားမျွာဖစ္တာ္လို႔သိရပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မာ်းတင္သြင္းမႉႏွင့္ အျခားကားမာ်းတင္သြင္းမႉတို႔ကို ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ CIF တန္ဖိုးနဲ႔ invoice ပါတန္ဖိုးဟူ၍ မချြဲခားပဲ ေစ်းႏႉန္းတစ္မိ်ဴ းထဲသာ သတ္မွတ္ေပးရန္တင္ျပထား႐ွိသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းအား ေစ်းႏႉန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ကေားမာ္ဒယ္အလိုက္ တန္ဖိုးမာ်းကို ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းမွတင္သြင္းခဲ့သည့္အတိုင္းေကာက္ခေံပးရန္ ကားတင္သြင္းသူမာ်းက ဆႏၵ႐ွိေနေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author