တစ်ဦးချင်းကားတင်သွင်းတဲ့ ပါမစ်လျှောက်ထားမှူကို ယနေ့မှစကာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်သော်လည်း တုံကင်ရရှိထားသူ ၁ဝဝဝ ကျော်ကို စီစစ်ပီးပါမစ်ပြန်လည်ချပေးမည်

0

Full article


တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားမှူများကို ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့မှစကာ လျှောက်ထားခွင့်ပြုပေးတော့မည်မဟုတ်ပဲ တုံကင်ရရှိထားသူ ၁ဝဝဝ ကျော်ကို ပုံမှန်စိစစ်ပြီး ပါမစ်ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော်ကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် တစ်ဦးချင်း ကားပါမစ်လျှောက်ထားလာသူများ အရေအတွက်များပြားလာ၍ စီစစ်ရန်ခက်ခဲလာသောကြောင့်ထိုနေ့တွင် လာရောက်လာလျှောက်သူအားလုံးကို တုံကင်များပေး၍ နံပတ်စဉ်အလိုက် ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

တစ်ဦးချင်းကားတင်သွင်းရန်လျှောက်ထားမှူကို တုံကင်အရေအတွက် ၁ဝ၄၄ ခု ပေးထားမှူရှိုပီး ထိုတုံကင်များကို တရားဝင်အသိပေးထုတ်ပြန်၍ နံပတ်စဉ်အလိုက် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေသည့်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်း အမှန်တစ်ကယ်တင်သွင်းတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပီး ကားပါမစ်များ ပြန်လည်ချထားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Author