၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းရပ်ဆိုင်း

0

Full article

ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တုံကင်ပေးထားသူများကိုလည်း ကားပါမစ်ထုတ်ပေးသွားမည်မဟုတ်ပဲ တစ်ဦးချင်း ပါမစ်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေသွင်းထားသူများကို ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုသိရပါသည်။

ခေတ်သစ်

Author