ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကို ပန်းဆိုးတန်းရှိ custom ရုံးတွင် ချလံထုတ်ပေးမည်

0

Full article

ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသောကားများအား ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ရာ ပန်းဆိုးတန်းရှိ custom ရုံးတွင် ချလံထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကို ယခင်က ကညန ရုံးများတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ပန်းဆိုးတန်း custom ရုံးတွင် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကညနရုံးများတွင် နေရာအခက်အခဲကြောင့် ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပီး ငွေပေးသွင်းခြင်းကိုပန်းဆိုးတန်း စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

Author