ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ်စီးရေ နှစ်ထောင့်ရှစ်ရာကျော်နှင့် SKD ယာဉ်စီးရေ တစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာကျော် မှတ်ပုံတင်ခဲ့

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း၌ ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၂,၈၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းထုတ် SKD ယာဉ်စီးရေ ၂,၀၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦးမှတ်ပုံဌာနထံမှ သိရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း၌ ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ် စီးရေ ၂,၈၉၁စီး နှင့် ပြည်တွင်းထုတ် SKD ယာဉ်စီးရေ ၂,၀၄၇ စီး၊ စုစုပေါင်း ၄,၉၃၈ စီး မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦး မှတ်ပုံတင်ဌာနထံမှသိရသည်။ ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ် များအနက် လူစီးယာဉ် ၁,၂၄၀ စီး၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၅၃ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်ပေါ့ယာဉ် ၁,၂၁၉ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်လေး ယာဉ် ၂၁၁ စီး နှင့် အခြားယာဉ် ၁၆၈ စီး မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းထုတ် SKD ယာဉ် များတွင် လူစီးယာဉ် ၁,၇၅၅စီး နှင့် ကုန်တင်ဝန်ပေါ့ ၂၉၂ စီး ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနထံမှသိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော လူစီးယာဉ် အရေအတွက် ၅၇၁,၅၄၇ စီး၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၃၀,၅၉၂ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်ပေါ့ယာဉ် ၃၆၀,၃၄၃ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်လေး ယာဉ် ၅၂,၇၈၆ စီး၊ အခြားမော်တော်ယာဉ် ၁၀၂,၀၆၅ စီး၊ စုစုပေါင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ် စီးရေပေါင်း ၁,၁၁၇,၃၃၃ စီးရှိနေကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှသိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော မှတ်ပုံတင်ယာဉ်စီးရေ ၁.၁ သန်းကျော်အနက် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဖေဖော်ဝါရီလအထိစာရင်းများအရ မော်တော်ယာဉ်စီးရေ  ၅၅၁,၀၇၀ စီးရှိနေပြီး လူစီးယာဉ် ၃၅၃,၃၆၀ စီး၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၁၇,၇၂၉ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်လေးယာဉ် ၁၃၁,၃၉၇ စီး၊ ကုန်တင်ဝန်လေးယာဉ် ၁၅,၆၆၃ စီး၊ အခြားမော်တော်ယာဉ် ၃၂,၉၂၁ စီး ရှိနေကြာင်းသိရသည်။

Author