နယ်လိုင်စင်နံပါတ်ထွက်ပြီးကားများ ရန်ကုန်လိုင်စင် YVQC လက်မှတ်ဝယ်လိုပါက ကားအရေအတွက် များပြား လွန်းခြင်းကြောင့် အရေအတွက် တစ်ခုသာ ပေးမည်

0

Full article

နယ္လိုင္စင္နံပါတ္ထြက္ၿပီး ကားမာ်း ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC လက္မွတ္ဝယ္လွ်င္ ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီးမာ်းကေန ကားအမာ်းအျပား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္၍ အေရအတြက္တစ္ခုသာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တာဝန္႐ွိသူထံကေန သိရသည္။ထိုကဲ့သို႔ နယ္လိုင္စင္ နံပါတ္ထြက္ၿပီးသားကားမာ်း ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC ခြဲတမ္းလက္မွတ္ဝယ္ၿပီး YGN အကၡရျာပန္ေျပာင္းျခင္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ အသစ္ထပ္မံ တိုးပြားလောသာ ကားအေရ အတြက္ကိုသာ အဓိကထား ေပးသြားရန္ ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

"နယ္လိုင္စင္ရၿပီးသားကေားတြ လတ္မွတ္ဝယ္ၿပီး ရန္ကုန္လိုင္စင္ ျပန္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္း စဥ္းစေားပးမွာပါ။ ျပည္နယ္တိုင္းေတြက ကေားတြမာ်းတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းက်မွေရာင္းခေ်ပးမယ့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္ ခြဲတန္းထဲက အေရအတြက္နဲ႔ပဲ ခြင့္ျပဳမွာပါ။"ဟု ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္ ခြဲတန္း လက္မွတ္ကို သက္တမ္းအျားဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ သတ္မွတ္ထားရာ အင္ဂ်င္ပါဝါအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Regulation

Author