ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိူးအစားအားလုံး အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်မှစ၍ နှုန်းထားအလိုက် တိုးမြင့် ကောက်ခံသွားမည့် စာရင်းများသတ်မှတ်

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်းကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လုပ်ငန်းအမျိူးအစားအားလုံးကိုအောက်တိုဘာလ ၈ ရက်မှစ၍ နှုန်းထားအလိုက်တိုးမြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရသည်။ထိုကဲ့သို့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် ကောက်ခံသွားမည့် နှုန်းထားများမှာ (သ)လိုင်စင် လုပ်ငန်းတစ်နှစ်ကို အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၃ဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၃ဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၃ဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၃ဝဝဝ ကျပ်၊ က-၁ လိုင်စင် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၅ဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၅ဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၅ဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၆ဝဝဝ ကျပ်၊"က"လိုင်စင် သက်တမ်းအသစ်လဲလှယ်ခြင်း ၅ နှစ်အား ၁၂ဝဝဝ ကျပ်၊နှစ်လဲ ၁၂ဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၈ဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ်ပြောင်း ၆ဝဝဝ ကျပ်၊ "ခ"လိုင်စင်သက်တမ်း ၅ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၅ဝဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၅ဝဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၂ဝဝဝဝ ကျပ် ၊ "ဂ"လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း ၅ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၆ဝဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၆ဝဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၂ဝဝဝဝ ကျပ်၊ "ဃ"လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၃ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၆ဝဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၆ဝဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၂ဝဝဝဝ ကျပ်၊ " င"လိုင်စင်သက်တမ်း ၃ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၇၅ဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၇၅ဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၅ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ ဌ"ဟ " လိုင်စင် သက်တမ်း ၅ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၃ဝဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၁ဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၆ဝဝဝ ကျပ်၊ ယာဉ်အကူလတ်မှတ် သက်တမ်း ၅ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၁၅ဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၁၅ဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၁ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၆ဝဝဝ ကျပ်၊ IDP သက်တမ်း ၁ နှစ် ၁၅ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ "ခ" လိုင်စင်ပြောင်း သက်တမ်း ၅ နှစ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ကျပ် ၁၅ဝဝဝဝ၊ နှစ်လဲ ၁၅ဝဝဝဝ ကျပ်၊ မိတ္တူ ၁ဝဝဝဝ ကျပ်၊ နေရပ် ၁ဝဝဝဝဝ ကျပ်၊ ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လတ်မှတ် သက်တမ်း ၁ နှစ် ၁ဝဝဝဝဝ ကျပ် အသီးသီးကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိူးအစားတွေအားလုံးကို အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ကစပြီး ကောက်ခံသွားမှာပါ။တိုးမြင့်တဲ့နှုန်းတွေကလည်း အမျိူးအစားအလိုက်အသီးသီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ "ဟု ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးဌာနက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အတုပြုလုပ်ထားမှုများနှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို ထိရောက်စွာ အသွင်ယူဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အတုများရှိပါက ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်အပ်နှံကြရန် အသိပေးနှိုးဆော်ထားရာ လိုင်စင် အတုများလာရောက်အပ်နှံပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိရန် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။

Author