၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်း ကိုးသိန်းလေးသောင်းကျော်ရှိခဲ့

0

Full article

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်း  ကိုးသိန်းလေးသောင်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး လူစီးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှု ငါးသိန်းသုံးသောင်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဌာနထံမှသိရသည်။

ပြည်ပမော်တော်ယာဉ် စတင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ စာရင်းများအရ ပြည်ပမှတင်သွင်းယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၉၄၇,၆၁၃ ထိရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ယာဉ်စီးရေ ၃,၉၈၉ စီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၉၄,၈၈၃ စီး၊ ၂၀၁၃တွင် ၁၆၆,၁၇၈ စီး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၁၈၉,၆၆၉ စီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၆၅,၈၃၈ စီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၁၃၁,၃၇၂ စီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၀၅,၁၀၉ စီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၆၁,၈၅၁ စီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၂၈,၇၂၄ စီး ရှိခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ စာရင်းများအရ လူစီးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှု ကနဦးမှတ်ပုံတင်မှုဆောင်ရွက်မှုတွင် လူစီးမော်တော်ယာဉ်စီးရေစုစုပေါင်း  ၅၃၈,၁၅၄ စီးရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၂,၃၇၁ စီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၈၅,၃၁၃ စီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၁၁၇,၆၄၈ စီး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၁၀၂,၄၇၄ စီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၉၅,၄၈၈ စီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၆၂,၂၈၅ စီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၆,၂၃၆ စီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၂၁,၁၁၁ စီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁၅,၂၂၈ စီး အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စီးရေပေါင်း ၁,၁၀၈,၂၁၀ စီးရှိခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော လူစီးယာဉ်စီးရေစုစုပေါင်း ၅၆၃,၉၃၄ စီးရှိကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရသိရသည်။

Author