မူလတန်ဖိုး(FOB) အပေါ်ကောက်ခံနေသည့် ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများလျှော့ချ

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် မူလတန်ဖိုး (FOB) အပေါ်ကောက်ခံနေသည့် ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများကို လျှော့ချကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည်။


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် လက်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ကုစားသည့်အနေဖြင့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် မူလတန်ဖိုး (FOB) အပေါ်ကောက်ခံနေသည့် ပြည်ပတင်သွင်းမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများကို လျှော့ချကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည်။

လျှော့ချကောက်ခံမည့်နှုန်းထားများမှာ အင်ဂျင်ပါဝါ 1350 CC နှင့်အောက်လူစီးမော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်ကောက်ခံနှုန်းထား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 1351 CC မှ 2000 CC အထိ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်ကောက်ခံနှုန်းထား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 2001 CC မှ 5000 CC အထိလူစီးမော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်ကောက်ခံနှုန်းထား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 5001 CC နှင့်အထက် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်ကောက်ခံနှုန်းထား ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း အသီးသီး လျှော့ချကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။


ထိုသို့လျှော့ချကောက်ခံခြင်းကို ၇.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိလိုပါက ညွှန်ကြားရေးမှူး (မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန) ၀၆၇-၃၄၀၅၁၄ နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန) ၀၆၇-၃၄၀၅၀၃၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author