ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်များ၊ Mini bus များ၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များနှင့် Telematic တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်များ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မပြည့်စုံပါက ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်

0

Full article

ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်များ၊ Mini bus များ၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များနှင့် Telematic တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်များ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်မှုများကို သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံပါက ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားရှိသည်။

ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်များ၊ Mini bus များ၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များနှင့် Telematic တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်များ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ
၁။ ယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရမည်။
၂။ ယာဉ်၏ကိုယ်ထည် ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်မှုရှိရမည်။
၃။ တာယာများစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမည်။
၄။ အင်ဂျင်၏ မီးခိုးထွက်နှုန်းသည် (၅ဝ%) Bosch Unit ထက်မပိုရ။
၅။ သတ်မှတ် လူစီးထိုင်ခုံအရေအတွက်ထက် ပိုမိုတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိရ။
၆။ ခရီးသည်အရေအတွက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
၇။ မီးသတ်ဆေးဗူး (3Kg) ၂ ဗူး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
၈။ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အသုံးပြုနိုင်မှု ရှိရမည်။ (အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နေရာအား ထိုင်ခုံဖြင့် ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းမရှိစေရ)
၉။ လေကာမှန်၊ ရေသုတ်တံ (Wiper) များ ကောင်းမွန်မှုရှိရမည်။
၁ဝ။ ရောင်ပြန်ပြားများ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
၁၁။ ယာဉ်ရပ်နားစဉ်တွင်အသုံးပြုသည့် တြိဂံရောင်ပြန်ပါရှိရမည်။
၁၂။ အရေးပေါ်အချိန်တွင်မှန်ခွဲသည့်တူ (Emergency Hammer) များအား ခရီးသည်များ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
၁၃။ ရှေ့လေကာမှန်နှင့်ဘေးပြတင်းမှန်များ (Safety Glass) ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်ပြည့်စုံမှုရှိရမည်။
၁၄။ နောက်မြင်ကွင်းအား လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ရမည်။
၁၅။ ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည်များအားလုံး ထိုင်ခုံခါးပတ် ဝတ်ဆင်ထားရမည်။
၁၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ (င) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားသူသာ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည်။
၁၇။ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်အကူနှင့် ယာဉ်လုပ်သားများ အရက်သေစာမသောက်စားရ။
၁၈။ ယာဉ်မောင်းချိန် (၈) နာရီထက်ကျော်လွန်သောခရီးစဉ်တွင်ယာဉ်မောင်း ၂ ဦးပါရှိရမည်။
၁၉။ အမြန်လမ်းအားအသုံးပြုသည့် မည်သည့်ယာဉ်မဆို ခေါင်မိုးပေါ်တွင် လူနှင့်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၂ဝ။ Telematic စနစ်တပ်ဆင်ထားသော ကုန်စည်တင်ယာဉ်များသည် အမိုးအကာ၊ တာလပတ်များဖြင့် စနစ်တကျ အုပ်ဆိုင်းချည်နှောင်ထားရမည် ဟုကြေညာထားရှိသည်။

Author