တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားမှူ ယာဉ်အမျိူ းအစားလိုက်စာရင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ် အမျိူ းအစားအလိုက်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိစာရင်းများ

0

Full article

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားမှူ ယာဉ်အမျိူ းအစားလိုက်စာရင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ် အမျိူ းအစားအလိုက်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိစာရင်းများ အားဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။


ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှူဦးစီးဌာနမှ

Author