ကားအရောင်းပြခန်းများနှင့် အရောင်းစင်တာများက Consigniment စနစ်ဖြင့်စတင်သွင်းထားသော ကားများကို စလစ်ကပ်ရန် သက်တမ်း ၆ လတိုးပေးသည်မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်

0

Full article


ကားအရောင်းပြခန်းများနှင့်အရောင်းစင်တာများက Consigniment စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းထားသော ကားများကို စလစ်ကပ်ရန် သက်တမ်း ၆ လတိုးပေးသည်မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ နေပြည်တော် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသနေ်းရာင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာကသိရပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် (၃၂/၂ဝ၁၆)နှင့် (၃၃/၂ဝ၁၆) တို့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာနှင့်အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ရရှိထားသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၁ နှစ်အတွင်းမရောင်းရသော မော်တော်ယာဉ်များကိုဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၍ ကျန်ရှိနေသော မော်တော်ယာဉ်များကိုဖြစ်စေ စာရင်းရှင်းလင်း၍ ယင်းကုမ္ပဏီအစီအစဉ်ဖြင့်ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ရမည်ဟု ဖော်ပြထားရှိသည်။
သို့ဖြစ်၍ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများနှင့်အရောင်းစင်တာများမှ အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းထားရှိသောကားများအား ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးထား၍ စလစ်ကပ်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ Consigniment စနစ်တင်သွင်းထားရှိပြီး ကျန်ရှိနေသောကားများကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သက်တမ်း ၆ လတိုးပေးခဲ့ပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Author