ကုမ္ပဏီလိုင်စင်ဖြင့် ၁ တန်ကားများကို ယနေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီ သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိမှသာ လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့် ပြုမည်

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/07/fvv-300x169.jpg)

Photo Credit

ကုမၸဏီလိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ Mini Truck ကား မာ်းလိုင္စင္ေလွာ်က္ထားရာတြင္ ကုမၸဏီသက္တမ္း အနည္ဆုံး(၁)ႏွစ္ရွိမွာသာ လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားခြင့္ျပဳသြားမည္ ဟု ယေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေနသိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္မာ်း လိုင္စင္ ေလွာ်က္ထားမႉမာ်းကို တစ္ျဖည္းျဖည္း တင္သြင္းမႉ ကန္သတ္လာခဲ့ရာ ကုမၸဏီ လိုင္စင္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္႐ွိမွ သာ ကားတစ္စီးသောလွာ်က္ထားခြင့္ေပေးတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ကုမၸဏီလိုင္စင္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းျခင္းကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမျွဖစ္ေစ နယ္စပ္ေဒသမာ်းမျွဖစ္ေစ တစ္ႀကိမ္တင္သြင္းလွ်င္ ကားအစီး ၅၀ တင္သြင္းခြင့္ေပေးနရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္တင္သြင္းမႉကို ၁၀ စီးအထေိလွာ့်ခ်ချဲ့ပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ တစ္ပတ္တင္သြင္းလ်င္ ၃ စီးႏႉန္းသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ကုမၸဏီ လိုင္စင္မာ်းမွ လုပ္ငန္းသုံး တစ္တန္ေအာက္ကားမာ်းတင္သြင္းမႉကို တစ္လလွ်င္ တစ္စီးႏႉန္းသာ တင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခတ္သစ္

Author