ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ငန်းသုံးကား လျှောက်ထားမှူ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှစကာ တစ်ရက်လျှင် တစ်စီးသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်

0

Full article


ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ၊ နယ္စပ္ေဒသမာ်းမွလည္းေကာင္း ကုမၸဏီ လိုင္စင္ျဖင့္ ၅ တန္ႏွင့္ေအာက္လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်း တင္သြင္းမႉမာ်းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွစကာ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္စီးသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ကုမၸဏီလိုင္စင္ ျဖင့္ကားတင္သြင္းမႉကို နယ္စပ္မွလည္းေကာင္း၊ပင္လယ္ေရျေကာင္းမွလည္းေကာင္း၊တစ္ပတ္ကို ၃ စီးသာ တင္သြင္းခြင့္ေပးသြားမျွာဖစ္ျပီး လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ေလွာ်က္လႊာမာ်းကို ပုံမွန္တင္သြင္းသည့္ပုံစံအတိုင္းေလွာ်က္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

နယ္စပ္ေဒသမာ်းနဲ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကားတင္သြင္းေလွာ်က္ထားမႉကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေလွာ်က္ထားတာကို ခြင့္ျပဳသြားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author