လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများ အကာက်ခွန် စည်းကြပ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ပြီး ဈေးနှူန်းပြင်ဆင်ပေးရန်တင်ပြလာပါက လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/06/11-300x155.jpg)

Photo Credit

ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းမွ လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္ယႏၱရားမာ်း အေကာက္ခြန္ စည္းၾကပ္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူထားသည့္ ေစ်းႏႉန္းအေထာက္အထား ထပ္မံ တင္ျပလာ၍ ေစ်းႏႉန္းျပင္ဆင္ေပးရန္ တင္ျပလာမႉမာ်းကို လက္ခေံဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထား႐ွိသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံက ကားတင္သြင္းရာတြင္ (CIF Value ) ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုးမာ်း သတ္မွတ္ထား႐ွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၱရားမာ်းႀကီးမာ်း တင္သြင္းလျာခင္္းကို ေစ်းႏႉန္းသတ္မွတ္ထျားခင္းမ႐ွိဘဲ အပတ္စဥ္ အစည္းအေဝး ဆျုံးဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားသည္။ လုပ္ငန္းသုံးယႏၱရားကေားတြ ေစ်းႏႉန္းသတ္မွတ္ျပီး အေထာက္အထားနဲ႔ ေစ်းႏႉန္းျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ျပန္လည္တင္ျပတာကို ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ လုပ္ငန္းသုံး ယႏၱရားမာ်း ၁၈ မိ်ဳး ၏ ေစ်းႏႉန္းကိုမႉ သတ္မွတ္ထျားခင္းမ႐ွိဘဲ agenda ထိုင္၍ ေစ်းႏႉန္းသတ္မွတ္ေနေသောၾကာင့္ ဝယ္ယူခေဲ့သာ ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းႏႉန္းထက္ တန္ဖျိုးဖတ္သည့္ ေစ်းႏႉန္းကမျာ်းပေားနေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းသုံး ယနၱရားကားမာ်း CIF တန္ဖိုးကိုမူအၾကမ္းဖ်ဥ္း ထုတ္ျပန္ေပးရနိလိုရာ CIF ေစ်းႏႉန္း ကို invoice ႏွင့္ ေလလံတို႔ကိုၾကည့္႐ွဴ၍ အခြန္ေကာက္ခံရန္ လေိုၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author