ယနေ့မှစတင်ကာ စီးတီးဘတ်စ်ကားများ အပ်နှံရင် လူစီးစလစ်ထုတ်ပေးမည်

0

Full article

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေျပးဆြေဲနေသာ ခရီးသည္တင္စီးတီးဘတ္စ္ကားမာ်းအား ယေန႔မွစတင္ကာ လူစီးစလစ္ထုတ္ေပးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမျာ်းပည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဏာပိုင္အဖြဲ႔ကျေပာပါတယ္။ခရီးသည္တင္စီးတီးဘတ္စ္ အစေီးရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔႐ွိေနရာ လောရာက္အပ္ႏွံရန္တင္ျပထားတဲ့ကားအစေီးရ ၂၇ စီးအပ္ႏွံရန္တင္ျပထားတာ႐ွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author