အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်တန်ဖိုးသည် ကားမှာယူတင်သွင်းသည့် CIF တန်ဖိုးထက်များပြားနေပါက invoice မူရင်းဖြင့် လာရောက်တင်ပြနိုင်

0

Full article

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်တန်ဖိုးသည် ကားမှာယူတင်သွင်းသည့် CIF တန်ဖိုးထက်များပြားနေပါက invoice မူရင်းဖြင့် လာရောက်တင်ပြနိုင်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရပါတယ်။၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းရာတွင် စည်းကြပ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားရာတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စညြ်းကပ်တန်ဖိုးထက် ကားမှာယူတင်သွင်းသည့် CIF တန်ဖိုးထက်များပြားနေပါက invoice မူရင်းဖြင့်လာရောက်တင်ပြနိုင်ကြောင်းအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရပါတယ်။

ထိုကဲ့သို့ တင်ပြရာတွင် ကားမှာယူတင်သွင်းသူ၏ ဝယ်ယူထားသည့် Invoice မူရင်း(ဥပမာ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား ၊ ဂျာမနီ )စသည့် Invoice မူရင်း ၊ B/L နှင့် Freight insurance မူရင်း တို့ ပါရှိရမှာဖြစ်jပီး အထက်ပါ အချက်များပြည့်စုံနေပါက Value section သို့ လာရောက် တင်ပြနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Author