ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း၊ အပ်ငွေများပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများကို ထပ်မံလျှော့ချ

0

Full article

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း၊ အပ်ငွေများပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများကို ထပ်မံလျှော့ချပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၀) အရ သိရသည်။


မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အတိုးနှုန်းအပ်ငွေများအပေါ်ပေးအပ်သည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့်အတိုးနှုန်းများကို (၁.၅%) လျှော့ချခဲ့သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်အတိုးနှုန်းများကို တစ်နှစ်လျှင် (၈.၅ %) မှ (၁.၅%) ထပ်မံလျှော့ချကာ ( ၇%) သို့ ထပ်မံပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၂၇.၄.၂၀၂၀ နေ့စွဲမှာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၈/၂၀၂၀) အရသိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည့်အတွက် ငွေစုစာရင်းအပ်ငွေ၊ ငွေစုလက်မှတ်နှင့် အချိန်စေ့မှပေးရမည့်အပ်ငွေတို့အပေါ် ပေးရမည့်အနည်းဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအောက် (၂) ရာခိုင်နှုန်း (၇% - ၂% = ၅%) ထက်မနည်းစေရ။ မြေနှင့်အဆောက်အဦးအပါအဝင် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ၊ အပေါင်ပြုနိုင်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများစသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်သည့် အာမခံပစ္စည်းများကိုအခြေပြု၍ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအထက် (၃) ရာခိုင်နှုန်း (၇% + ၃ % = ၁၀ %) ထက်ကျော်လွန်ပြီးကောက်ခံခြင်းမပြုရ။ အထက်ပါ အာမခံပစ္စည်းများမှအပ အခြားအာမခံပစ္စည်းရယူ၍ဖြစ်စေ၊ အာမခံပစ္စည်း ရယူခြင်းမပြုပဲဖြစ်စေ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများအပေါ်တွင် တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းကို (၁၄.၅%) ဖြင့်ဆက်လက်ထားရှိမည်ဟု ပါရှိသည်။


အဆိုပါညွှန်ကြားချက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author