ဆိပ်ကမ်းထားခများကို ၃ ရက်ထက်ကျော်လွန်ပါက တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမည်

0

Full article

ဆိပ်ကမ်းများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်သည်ရက်ထက် ကျော်လွန်၍ ထုတ်ယူခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဆိပ်ကမ်းထားခ တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ သိရသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ယူသူများသည် လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိဘဲ ဆိပ်ကမ်းများတွင် သိုလှောင်ရုံကဲ့သို့ အသုံးပြုနေခြင်းရှိသည့်အတွက် ကုန်သေတ္တာနှင့် ယာဉ်ယန္တရား အခြားကုန်ပစ္စည်းများကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုရှိသည့်အတွက် တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

ကုန်သေတ္တာများအတွက် ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိပြီး ၇ ရက်အတွင်းလာရောက် ထုတ်ယူပါက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ ၇ရက်ကျော်ပါက ၄ ဒေါ်လာ၊ ရက် ၆၁ ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၁၈ဝ အထိ ၈ ဒေါ်လာ၊ ရက် ၁၈ဝ မှ ၃၆၅ ရက်အထိ ၁၂ ဒေါ်လာ၊ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်ကျော်လွန်ပါက ၁၆ ဒေါ်လာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။

ယာဉ်နှင့် ယန္တရားများအတွက် ဆိပ်ကမ်းရောက်ရှိပြီး ၃ ရက်အတွင်းကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ၃ရက်ကျော်လွန်ပါက ယခင်ကောက်ခံနှုန်းထက် နှစ်ဆ ၁၅ ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း ၂ဝဝ ကျပ် တစ်ကုဗမီတာ အလိုက် နှုန်းထားများမြှင့်၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

ခေတ်သစ်

Author