သင်္ကြန်ရက်များတွင် ကားတင်သွင်းသည့် လိုင်စင် လျှောက် ထားခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်

0

Full article

ကားတင္သြင္းသည့္ လိုင္စင္ေလွာ်က္ထျားခင္း သၾကၤန္ရက္မာ်းတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ ေလွာ်က္ထားတာကို သၾကၤန္ရက္မာ်းတြင္ ပိတ္ရက္မ႐ွိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားတဲ့ရုံးကို ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ သိရပါသည္။ သၾကၤန္မွာ ပိတ္ရက္မရွိ ကားတင္သြင္းတဲ့လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားတာကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ သျကၤန္မွောတာ့ လိုင္စင္လာလုပ္တဲ့လူလည္း သိပ္မရွိပါဘူး။အစိုးရရုံးပိတ္ရက္အတိုင္း ပိတ္မျွာဖစ္ေပမယ့္ လိုင္စင္ေလာ်က္တာကေိုတာ့ လုပ္လို႔ရပါတယ္ လို႔ စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကျေပာထားပါတယ္။ ကားတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားရန္ အတြက္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမာ်းအလွည့္က်ထား႐ွိသြားမျွာဖစ္ပီး ပုံမွန္လိုင္စင္ေလွာ်က္ ထားတဲ့အတိုင္းေလွာ်က္ထားရမျွာဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ရက္မာ်းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ေလွာ်က္ထားရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသမာ်းမွ ကားတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတင္သြင္းျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔သိရသည္။ ယခုႏွစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသည့္ မူဝါဒအသစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မာ်းထက္ ကားတင္သြင္းမႉေလွာ့်နည္းေနရာ မတ္လ အထိ ကားတင္သြင္းသည့္ လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားသည့္ အေစာင္ေရ ၂၀ သာ႐ွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author