ပြည်ပက ကားတင်သွင်းရာတွင် ငွေဖြူပြသလိုပါက လစာငွေဖြစ်လျှင် မြန်ဆန်သော်လည်း ကုမ္ပဏီ ဝင်ငွေရလမ်း ပြသလျှင် အချိန် ၃ ပတ်အထိ ကြာမြင့်

0

Full article

ပြည်ပက ကားတင်သွင်းရာတွင် ငွေဖြူပြသလိုပါက လစာငွေဖြစ်လျှင် မြန်ဆန်သော်လည်း ကုမ္ပဏီ ဝင်ငွေရလမ်း ပြသလျှင် အချိန် ၃ ပတ်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ကသိရပါသည်။

ပြည်ပနိုင်ငံက တင်သွင်းလာသော ကားအတွက် ကုမ္ပဏီမှဝင်ငွေရလမ်းအထောက်အထားပြသလိုလျှင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ၊ ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ၊ ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါက Form VI , XXVI , Form E မိတ္တူများ ယူဆောင်ပြသရာမည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါ်င်းအခွန် ကပ်နှိပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ၊ သွင်းကုန်ပါမစ် (Import Permit )သို့မဟုတ် သွင်းကုန်လိုင်စင် မိတ္တူ / မူရင်း၊ သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ (Import Declaration ) မူရင်း/မိတ္တူများနှင့် ဝင်ငွေရလမ်းအတွက် တင်ပြအထောက်အထား မူရင်းများပါရှိရမှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

"ဝင်ငွေရလမ်း ငွေဖြူပြမယ်ဆိုရင် လစာမှာပေးဆောင်တဲ့ ဝင်ငွေခွန် ဆိုရင်သိပ်မကြာပါဘူး။ ကုမ္ပဏီက အခွန်ပေးဆောင်ထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်နှစ်အတွက် ငွေဖြူပြမှာလဲ။ ဥပမာ ၂ဝ၁၅, ၂ဝ၁၆ အတွက် ပြမယ်ဆိုရင် ၂ဝ၁၄, ၂ဝ၁၅ မှာ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတွေ အပြောင်းအလဲရှိ၊ မရှိ မှတ်တမ်းတွေတင်ပြရမယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ ဝင်ငွေခွန်ပေးတာပြမယ်ဆိုရင် အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကို လှမ်းမေးရမယ်။ တိုင်းရုံးကို အဆင့်ဆင့်တင်ပြစစ်ဆေးရတာ အချိန် ၃ ပတ်လောက်ကြာမှာပါ။"ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။

ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း စလစ်ကပ်ကားဖြစ်ပါက ယခင် ကားဟောင်းဖြစ်သော အခွန်းစိမ်း စာရွက် ပတခ၊ ဝငခ နှင့် အပ်နှံထားသော သံရည်ကျို စလစ် ပုံစံ ဃ များပြသပါက ၆သိန်း ခန့်နုတ်ယူခံစားခွင့်ပြုပြီး ဝင်ငွေရလမ်း ငွေဖြူပြသသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးသော ရုံးမှာ ၃၅ လမ်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်

R-01

Author