လာမည့်နှစ်တွင် ပြည်ပမှ ကားတင်သွင်းမှူ ကန့်သတ်၍ ဂျပန် ကားထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများဝင်ရောက်မည်

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/06/wgwgwg-300x202.jpg)

_ Photo Credit_

လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းမႉအားကန့္သတ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ဂ်ပန္ ကားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမာ်းဝင္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Brand New ဘယ္ေမာင္းကားမာ်း ထုတ္လုပ္ရန္ ေျမေနရာအား သီလဝါအထူးစက္မႉဇုန္တြင္ ေနရာရ႐ွိထျားပီး ကားထုတ္လုပ္ရန္ ေဆြေးႏြးမႉေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အျခေားသာ ကားစက္ရုံမာ်း ထုတ္လုပ္သြား ရန္႐ွိရာ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ကားမာ်းလည္းပါဝင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကားတင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ ကန္႔သတ္ရန္ ယခင္နွစ္မာ်းထဲက ေဆြေးႏြးထား႐ွိျပီး ေျမေနရာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ ကားအမ်္ိဴ းအစားမာ်းကို ျပန္လည္ေဆြေးႏြးသြားမျွာဖစ္ရာ လက္႐ွိတင္ျပထားတဲ့ ကားထုတ္လုပ္မယ့္ စက္ရေုံပၚင္း ၉ ခုအထိ႐ွိေနတယ္လို႔ သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကားထုတ္လုပ္မႉကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထားရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႀကီးၾကပ္မႉ ေကာ္မတီ နင့္ စက္မွူဝန္ျကီးဌာန ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနျွီးမုပ္နွံမွေူကာ္မ႐ွင္မွ ခြင့္ျပဳထျားခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ "ျပည္ပက ကားတင္သြင္းတာကို ကန္႔သတ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွာ ကားထုတ္တာကို အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ထုတ္ရမျွာဖစ္တယ္။ သီလဝါမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘယ္ေမာင္းကားကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ လုပ္ေနပျါပီ။ ျပည္တြင္းမွာ အသျုံးပဳဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္တာပါ။ "ဟု စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႉကို ကန္႔သတ္မည္ဆိုလွ်င္ အရည္အေသြေးကာင္းသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ထုတ္ကားမာ်းကို ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းကားထုတ္လုပ္မည့္ရွယ္ယာ႐ွင္မာ်းႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္၍ ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမာ်းသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ထား႐ွိသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ေခတ္သစ္

Author