Full article

AGD ဘဏ်မှနေ၍ အရစ်ကျ ကားဝယ်ယူလိုလျှင် ယခင်က ငွေကြေးအာမခံရှိမှ ဝယ်ယူနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ငွေကြေးအာမခံထားစရာမလိုပဲ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း AGD ဘဏ်၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားချက်အရ သိရပါသည်။

၁။ ရောင်းချသည့်မော်တော်ယာဉ်အား မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် အလုံးစုံ အာမခံထားရှိပေးရမည်။

၂။ သက်တမ်းမပြည့်မီ ပြန်လည်ပေးဆပ်သော ချေးငွေများအတွက် ငှားရမ်းခ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း (Refund) နှင့် အရစ်ကျ ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများအတွက် ပျက်ကွက်ကြေး (Penalty) စနစ်များလည်း ရှိပါသည်။

၃။ သက်တမ်းနှင့် နှုန်းထားများ –

သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂ဝ% သတ်မှတ်ပါက –

ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၈%

ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%

သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၃ဝ% သတ်မှတ်ပါက –

ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၇%

ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%

သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၄ဝ% သတ်မှတ်ပါက –

ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၅%

ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%

သက်တမ်း ၂နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂ဝ% သတ်မှတ်ပါက –

ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၁၂%

ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%

သက်တမ်း ၂နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၃ဝ% သတ်မှတ်ပါက –

ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၁၁%

ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%

၄။ ဝယ်ယူနိုင်သော နေရာများ –

၁။ Fuji Yama Service Co.,ltd

  • အမှတ်(၉)၊အေးရိပ်မွန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ဝ၁-၅၃၁၃၇၃၊ ဝ၁-၅၁၂၉၂၁

  • အမှတ် (၁၅၈)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။ (ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်အနီး) ဖုန်း ဝ၁-၅၃၆၉ ၅၉

  • အမှတ်(၆၈)၊ ဒီပဲယင်းဝန်ထောက်ဦးမြဲလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ဝ၁-၆၈၅ဝ၄၉ * ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – လူစီးမော်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)

၂။ Aung Gyi Trading Co.,Ltd

အမှတ် ၁၅၃၊ မောင်သန်းလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ဖုန်း – ၆၄၃၆၂၁၊ ၆၁၇၁ဝ၁၊ ဝ၉ ၅၅ဝ၅၈၆၂ * ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – မီးစက်နှင့် ကားများ၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်။

၃။ Garmanit Trading Co.,ltd

အမှတ် ၇၅-စီ၊ အေးရိပ်သာ ၁လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း ၅၄၇၅၃၈၊ ၅၅၇၆၇၇

* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – လူစီးမောင်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)

၄။ Shwe Yamone

အမှတ်၂၉၊ ပြည်လမ်း၊ ၇မိုင်၊ မရမ်းကုန်း။

ဖုန်း ၆၈၅၃၂ဝ၊ ၆၈၅၄၅ဝ၊ ၆၅၆၇ဝ၈

* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – လူစီးမောင်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)

Author