ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များအား လာမည့်နှစ်စတွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်မှီ ပြန်လည်ပြုပြင်မည်

0

Full article

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ခရီးသည္တင္ခ်လုပ္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုက္မာ်းကို လာမည့္ႏွစ္စတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခိ်န္မွီအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သြေားတာ့မျွာဖစ္တယ္လို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကျေပာပါတယ္။လက္ရွိ ခရီးသည္တင္ျပဳလုပ္ေနေသာဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မာ်းသည္ အမာ်းပိုင္ယာဥ္လိုင္းမျော်းပးဆြဲမည္ဆိုလွ်င္ အဆင္ေျပမႉမ႐ွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႉန္းမွီတဲ့ မွတ္တိုင္ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမျွာဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author