နယ်စပ်ဒေသမှ မသမာသောနည်းဖြင့် ကားတင်သွင်းနေသောကြောင့် အမှန်အကန် ကားတင်သွင်းသူများ နစ်နာနေ

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/04/border-line-car-300x200.jpg)

နယ္စပ္ေဒသမာ်းမွ မသမောသာနည္းလမ္းမာ်းနဲ႔ ကားတင္သြင္းေနရာ အမွန္အကန္ ကားတင္သြင္းသူမာ်း နစ္နာမႉမာ်း ႐ွိေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းတင္သြင္းေနသူတစ္ဥျီးဖစ္သူ ကို သန္းထိုက္စိုးကျေပာပါတယ္။ ကုမၸဏီလိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းသုံးကားတင္သြင္ရာတြင္ ၅ တန္ေအာက္ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မာ်းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစကာ ကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ တစ္စီးသာတင္သြင္းခြင့္ျပဳရာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ စီးထက္ပို၍ ေလွာ်က္ထားခြင့္မ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီ လိုင္စင္ျဖင့္ ကားတင္သြင္ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတင္သြင္းျခင္းလည္းေကာင္း နယ္စပ္မွ တင္သြင္းျခင္းလည္းေကာင္း တစ္စီးသာတင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေလွာ်က္ထားတင္သြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာထား႐ွိသည္။ နယ္စပ္ကေန သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီဘဲ ကားတင္သြင္းလာမႉမာ်း႐ွိေနေသောၾကာင့္ ေစ်းႏႉန္းသက္သောနသျဖင့္ ေစ်းကြက္မယွဥ္ၿပိင္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ နယ္စပ္က မမွန္မကန္တင္သြင္းတောတြ႐ွိေနတယ္။ ေသခာ်အေရးယူဖို႔လေိုနတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္တင္သြင္းသူထက္ ကေားစ်းက သိန္း ၁၀၀ ေလာက္သက္သောတာ့ ေစေ်းပၚေပၚနဲ႔ေရာင္းလို႔ရတယ္။ျမဝတီ နယ္စပ္က လုပ္ငန္းသေုံးတြ ျပင္ဆင္ျပီးသြားလာတောတြ႐ွိေနပါတယ္ဟု ကားတင္သြင္းသူ ကိုသန္းထိုက္စိုးကျေပာပါတယ္။ နယ္စပ္မာ်းကေန မမွန္မကန္တင္သြင္းလျာခင္းမော်းၾကာင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္သြင္းသည့္လုပ္ငန္း႐ွင္မာ်းမွာ ေစ်းကြက္သို႔ ထေိုးရာက္၍မရဘဲ နစ္နာဆုံးရံႉးမႉမာ်း႐ွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသမာ်းကေန ကားတင္သြင္းတာကို တစ္ႀကိမ္တင္သြင္းလွ်င္

၃ စီးႏွူန္းသာသြင္းခြင့္ျပဳထားလွ်က္႐ွိသည္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author