ဖောက်စွပ်၊ အလုံးချိန်း၊ အခွံချိန်း ပြောင်းလဲကားများ RTA ဒဏ်ကြေးဖြင့် လုံးဝခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းမည်

0

Full article

မော်တော်ယာဉ်များ အစိတ်အပိုင်း မမှန်မကန်ပြောင်းလဲထားသည့် ဖောက်စွပ်၊ အလုံးချိန်း၊ အခွံချိန်း၊ body coach ပြောင်းလဲထားသော ကားများကို RTA ဒဏ်ကြေးဖြင့် လုံးဝခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဆိုသည်။

သီးခြား ဖရိန်မပါရှိသော (saloon၊ micro bus ၊ hatch back) အစရှိသည့်ယာဉ်များအနေဖြင့် မူလဖရိန်အမှတ် သို့မဟုတ် chassis နံပတ်ပါ member တန်းအား အခြားယာဉ်တွင် ဖောက်ထည့်ခြင်း၊ ဖြတ်ဆက်ခြင်း၊ Member တန်းပြန်လည်တွဲဆက်၍ ပြောင်းလဲခြင်း၊ သီးခြား ဖရိန်ပါရှိသော ယာဉ်များ (pick upstation wagonmini bus ၊ bus) အစရှိသည့် မူလ ဖရိန်အမှတ်အား အခြားယာဉ်တွင် ဖောက်ထည့်ဖြတ်ဆက်၍ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖရိန်အမှတ် ဖောက်ထည့်ခြင်းမရှိဘဲ၊ မူလဖရိန်ပေါ်တွင် အခြား body coach အားပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို boday coach ဖေါက်စွပ်ကားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရသည်။ ယာဉ်များတွင် မူလ ဖရိန်အမှတ်ပါ သံပြားအား အခြားယာဉ်တွင် ဖြတ်ဆက် ပြောင်းလဲခြင်း ဖရိန်အမှတ်ဖောက်ထည့်ခြင်းမရှိဘဲ မူလဖရိန်ပေါ်တွင် body coach ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ chassis member တန်းအား ဖောက်ထည့်ဖြတ်ဆက်ခြင်း၊ member တန်းပြန်လည်တွဲဆက်၍ ပြောင်းလဲခြင်း များကို body coach ပြောင်းလဲထားသော ယာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
"ယာဉ်တစ်စီးကို အစိတ်အပိုင်း မှန်မကန်ဘဲ ယာဉ်တစ်စီးကို ဖောက်စွပ် ပြောင်းလဲထားတဲကားဆိုရင် ဝန်ကြီးရုံးက သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ရဲစခန်းအပ်ပီး နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းသွားမှာပါ။ အဲ့ဒီယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းပြီး လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် သတ်မှတ်သွားမှာပါ။ RTA ဒဏ်ကြေးနဲ့ခွင့်ပြုပေးဖို့လုံးဝမရှိပါဘူး" ဟု ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးချူပ်က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါသည်။

အခွံချိန်း၊ အလုံးချိန်း

Body coach ပြောင်းလဲထားသည့်ကားများကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၈) (င) နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ဖျက်သိမ်းဆောင်ရွက်၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင် အထောက်အထား များအားလုံး ယာဉ်မှတ်ပုံတင် စာအုပ် (ကမ-၃)၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ် CVR၊ ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းသက်သေခံအထော်ကအထား VIS၊ ယာဉ်စစ်ဆေးချက်သက်သေခံလတ်မှတ် VIC၊ မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်နံပတ်ပြားကိုလည်း ဌာနက သိ်မ်းဆည်း၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင် ဖျက်သိမ်းပြီး၊ ယာဉ်အားရဲစခန်းသို့ အပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာထားသည်။

Author