မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းကို ထုတ်ပြန်

0

Full article

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း၊ အပ်ငွေများအပေါ် ပေးသည့်အတိုးနှုန်းနှင့်ချေးငွေ များအပေါ်တင်းခံသည့် အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲသည်။


မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အတိုးနှုန်း( Bank Rate) ကို တစ်နှစ်လျှင် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ ( ၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ဘဏ်များ၏ အပ်ငွေအပေါ် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေအပေါ် အတိုးနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
(က) ငွေစုစာရင်းအပ်ငွေ၊ ငွေစုလက်မှတ်နှင့် အချိန်စေ့မှပေးရမည့် အပ်ငွေတို့အပေါ်တွင် ပေးရမည့် အနည်းဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအောက် ( (၂) ရာခိုင်နှုန်း ( ၉.၅% - ၂ % = ၇.၅ %) ထက်မနည်းစေရန်
(ခ) အောက်ပါအာမခံပစ္စည်းများရယူ၍ ထုတ်ချေးသည့် အပေါ်တွင် တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းထက် (၃) ရာခိုင်နှုန်း (၉.၅ % + ၃ % = ၁၂.၅ %) ထက်ကျော်လွန်ပြီး ကောက်ခံခြင်းမပြုရန်
- မြေနှင့် အဆောက်အဦ၊ ရွှေ/ ရွှေထည်ပစ္စည်း၊ စိန်နှင့် အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ငွေစုလက်မှတ်၊ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်၊ စာရင်းသေအပ်ငွေ (အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေ)၊ အပေါင်ပြုနိင်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ရောက်အပေါင် (Pledge)၊ ချေးငွေအာမခံ (Credit Guarantee)ဖြင့်ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် အာမခံပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို အခြေပြုထုတ်ချေးသည့်ချေးငွေများ
(ဂ) အထက်ပါအပိုဒ်(ခ)ပါ အာမခံပစ္စည်းများမှအပ အခြားအာမခံပစ္စည်း ရယူ၍ဖြစ်စေ၊ အာမခံပစ္စည်းရယူခြင်းမပြုဘဲဖြစ်စေ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများအပေါ်တွင် တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း (၆) ရာခိုင်နှုန်း ( ၉.၅ % + ၆ % = ၁၅.၅ %) ထက်ကျော်လွန်၍ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

အထက်ပါအတိုးနှုန်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပရယ်လ (၁) ရက်နေ့မှ စပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author