စက်မှူဇုန်ကားများကို အသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်ခွင်ရပ်ဆိုင်းထား

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/05/3-1-300x205.jpg)

စက္မႉဇုန္ကားမာ်းကို အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး လက္က်န္ကားမာ်းကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းထား႐ွိတယ္လို႔ စက္မႉဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ စက္မႉဇုန္ထုတ္ကားမာ်း ထုတ္လုပ္ျခင္းအား Road safety မျဖစ္သျဖင့္ လြန္ခေဲ့သာ ၃ ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းခြင့္ အျပီးရပ္ဆိုင္းထားရာ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ယခင္က တင္သြင္းထား႐ွိေသာ လက္က်န္ကားမာ်းကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စက္မႉဇုန္ကေားတြကို အသစ္ထုတ္ခြင့္လုံးဝမျပဳထားပါဘူး ဇုန္ကားထုတ္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ထားတျာကာပျါပီ။ အခု အျပင္မွ ထြက္ေနတဲ့ သတင္းေတြကလည္း အရင္က က်န္ေနတဲ့ကေားတြပါ ။ လို႔ စက္မႉဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာထားပါတယ္။ စက္မႉဇုန္ထုတ္ကားမာ်း ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထား႐ွိျပီး ေနာက္ပိုင္း က်န္ရွေိနေသာ အင္ဂ်င္မာ်းမွာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ကေလး ၿမိဳ႕မာ်းတြင္႐ွိၿပီး မႏၱေလးႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕မာ်း႐ွိ အင္ဂ်င္မာ်းကို သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီမႈ စစ္ေဆေးနလွ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author