၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ Brand New ကားအစီးရေ ၂၂,၀၀၀ နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီး ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကားအစီးရေ ၁၅,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့

0

Full article

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ Brand New ကားအစီးရေ ၂၂,၀၀၀ နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီး ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကားအစီးရေ ၁၅,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း Asean Automotive Federation (AAF) ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Brand New ကားအစီးရေ ၂၁,၉၁၆ စီးရောင်းချခဲ့ရပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ၁,၇၄၀ စီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁,၄၂၃ စီး၊ မတ်လတွင် ၁,၄၉၀ စီး၊ ဧပရယ်လတွင် ၉၅၅ စီး၊ မေလတွင် ၁,၆၀၇ စီး၊ ဇွန်လတွင် ၁,၆၇၈ စီး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၁,၇၂၄ စီး၊ ဩဂုတ်လတွင် ၁,၈၅၈ စီး၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၁,၈၂၂ စီး၊ အောက်တိုဘာလတွင် ၂,၆၀၀ စီး၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ၂,၄၁၁ စီး၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၂,၆၀၈ စီးတို့အသီးသီး ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း Asean Automotive Federation (AAF) မှထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယာဉ်သစ်စီးရေ ၁၅,၄၉၆ စီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ၁,၄၀၁ စီး၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလတွင် ၁,၂၉၈ စီး၊ မတ်လတွင် ၁,၀၄၃ စီး၊ ဧပရယ်လတွင် ၈၈၅ စီး၊ မေလတွင် ၁,၅၀၁ စီး၊ ဇွန်လတွင် ၁,၄၉၂ စီး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၁,၁၃၅ စီး၊ ဩဂုတ်လတွင် ၁,၃၈၁ စီး၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၁,၄၅၃ စီး၊ အောက်တိုဘာလတွင် ၁,၂၇၆ စီး၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ၁,၂၂၇ စီး၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁,၄၀၄ စီးတို့ အသီးသီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့အပြင် Asean Automotive Federation (AAF) ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားသစ်ရောင်းချရမှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထက် ၂၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယာဉ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၈ ထက် ၂၆.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။

Author