အာဆီယံဒေသအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ Brand New ကားများ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု အတိုးတက်ဆုံးအနေအထားတွင်ရှိနေ

0

Full article

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ Brand New ကားသစ်ပေါင်း ၁၀,၁၃၆ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကာလတူထက် ၄၅.၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ Brand New ကားသစ်များရောင်းချခဲ့ရမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ အစီးရေ ၁၂,၄၄၁ စီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကာလတူထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကာ အာဆီယံဒေသအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချရမှုများတွင် တိုးတက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေကြောင်း Asean Automotive Federation ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်စာရင်းများအရ သိရသည်။

Asean Automotive Federation ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိစာရင်းများအရ Brand New ကားသစ်ပေါင်း အစီးရေ ၁၀,၁၃၆ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လအထိ စာရင်းများအရ အစီးရေ ၆,၉၄၆ စီး ထုတ်ခဲ့သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ Brand New ကားသစ်များရောင်းချရမှုတွင်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ စာရင်းများအရ အစီးရေ ၁၂,၄၄၁ စီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိစာရင်းများအရ အစီးရေ ၉,၉၅၃ စီး ရောင်းချခဲ့သည့်အတွက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Brand New ကား ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွင် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလတွင် အစီးရေ ၁,၄၀၁ စီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁,၂၉၈ စီး၊ မတ်လတွင် ၁,၀၄၃ စီး၊ ဧပရယ်လတွင် ၈၈၅ စီး၊ မေလတွင် ၁,၅၀၁ စီး၊ ဇွန်လတွင် ၁,၄၉၂ စီး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၁,၁၃၅ စီး၊ ဩဂုတ်လတွင် ၁,၃၈၁ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Brand New ကား ရောင်းချရမှုတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလတွင် အစီးရေ ၁,၇၄၀ စီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁,၃၉၆ စီး၊ မတ်လတွင် ၁,၄၈၃ စီး၊ ဧပရယ်လတွင် ၉၅၅ စီး၊ မေလတွင် ၁,၆၀၇ စီး၊ ဇွန်လတွင် ၁,၆၇၈ စီး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၁,၇၂၄ စီး ၊ ဩဂုတ်လတွင် ၁,၈၅၈ စီး ရောင်းချခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှု အစီးရေ ၁၂,၂၉၂ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ရောင်းချခဲ့ရမှုမှာ ၁၇,၅၂၄ စီးရောင်းချခဲ့ရကြောင်း Asean Automotive Federation ၏ စာရင်းများအရသိရသည်။

အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ကားထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကာလတူထက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၅.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံသည် ၁၁.၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး လျော့ကျခဲ့ပြီး  မြန်မာနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သာ တိုးတက်ခဲ့ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလတူထက် ၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။

အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း Brand New ကားများ ရောင်းချရမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကာလတူကထက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၁၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးလျော့ကျခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၂.၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ၄.၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံ ၁၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။

အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ ကားစီးရေ ၂,၈၀၁,၄၈၂ စီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကာလတူတွင် ကားစီးရေ ၂,၈၈၂,၉၃၇ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းနေပြီး ရောင်းချရမှုတွင်လည်း ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လအထိစာရင်းများအရ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ကားအစီးရေ ၂,၂၆၇,၃၅၈ စီး ရောင်းချခဲ့ရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကာလတူတွင် အစီးရေ ၂,၃၂၄,၃၀၄ စီး ရောင်းချခဲ့ရသည့်အတွက် ရောင်းချရမှုတွင်လည်း ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့ရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်မူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိစာရင်းများအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကာလတူထက် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွင် ၄၅.၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး ရောင်းချမှုအပိုင်းတွင်လည်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည့်အတွက် အာဆီယံဒေသအတွင်း ကားသစ်များ ထုတ်လုပ်မှုရော ရောင်းချမှုတွင်မှာပါ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေကြောင်း Asean Automotive Federation မှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများအရသိရသည်။

Author