ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းကို ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့အထိသာ လျှောက်ထားခွင့်ပြုမည်

0