မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအပေါ်တွင် အခွန်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ပုံစံထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အသိပေးကြေညာ

0

Full article

မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအပေါ်တွင် အခွန်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ပုံစံထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဏာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ပုံစံအား တုပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်မှ ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်ငွေများ ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ အခွန်စည်းကြပ်မှုများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင် စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက အခွန်ထမ်းသို့ထုတ်ပေးသည့် အခွန်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ပုံစံအပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို QR Scanner Application ဖြင့် စိစစ်နိုင်မည့် လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းပါဝင်သော IRD Documentation Stamp Label ကပ်နှိပ်ပြီး ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁ -၆ -၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ IRD Documentation Stamp Label အား ဖုန်းတွင်ပါရှိသော QR Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် မိမိအခွန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက် ထုတ်ပေးထားသော ထောက်ခံချက်များကို မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။


ထိုသို့ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အချက်အလက်များ ကွဲလွဲမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့် မှားယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သူ့ကိုမဆို တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author