အသင်းအဖွဲ့များကတင်သွင်းသည့် နာရေးယာဉ်၊လူနာတင်ယာဉ်နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များ အတွက် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြု

0

Full article

လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုမည့် ပြည်တွင်း ထုတ် နှင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် မော်တော်ယာဉ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မည့် နာရေးယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များအပေါ် အခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက အသိပေးကြညာထားရှိသည်။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ အဆိုပါပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် နာရေးယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ် နှင့် မီးသတ် ယာဉ်များအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ရာခိုင်နှုန်းကင်း လွှတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းနှင့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ မီးသတ်ယာဉ်များ နှင့် နာရေးယာဉ်များအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွှတ်ခွင့် ပြုထားကြောင်းကြေညာချက်တွင်ပါရှိသည်။

" လူမူရေ အသင်းအဖွဲ့အမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ၊ ပြည်ပက တင်သွင်းလာတဲ့ လူနာတင်ယာဉ်နဲ့ နာရေးယာဉ်တွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း လည်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာကို အသိပေးကြေငြာထားတာပါ။"ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ အလှူရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံတော်အတွင်း လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် လှူဒါန်းသည့် နာရေးယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ကုန် သွယ် လုပ်ငန်း ခွန်ကင်း လွှတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့်ပြု နိုင်ကြောင်းသိရသည်။

ထို့အပြင် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေအရ လည်း အဆိုပါ ယာဉ်များ အပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်။

Regulation

Author