ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံရာတွင် လူအဌားများဖြင့် လာလုပ်နေ၍ အခက်အခဲရှိသဖြင့် စာရွက်စာတမ်း တောင်ခံခြင်းဖြစ်ဟုဆို

0

Full article

ပြည်ပကတင်သွင်းလာသည့် ကားများအားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ရာ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆောင်ရွက် အခွန်ငွေးပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ကြေငြာထားရှိပါတယ်။

ယခင်က ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရာတွင် လူအဌားများဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် အခွန်ကောက် ခံရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပါရှိရမှာဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်စေရန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံရာတွင် ဧပြီလ ၃ ရက်မှစကာ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကင်္ဒပြားမိတ္တူ ၊အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ ၊ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါက Form VI.XXVI မိတ္တူ ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါ်င်းခွန်အပြည့်အဝ ကပ်နှိပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာမိတ္တူ ၊သွင်းကုန်ပါမစ် (Import Permit )သို့မဟုတ် သွင်းကုန်လိုင်စင် (Import License) မိတ္တူ /မူရင်း ၊ သွင်းကုန်ကြေငြာလွာ (Import Declaration) မူရင်း/မိတ္တူ များပါရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခင်က ID ပါမစ်မူရင်း /မိတ္တူ ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာမှ ထိုကဲ့သို့ စာရွက်စာတမ်း များတောင်ခံခြင်းကြောင့် ကားတင်သွင်းထားသည့် သူများအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Photo Credit

Author