အခွန်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်နေသော ကားအရောင်းပြခန်း( ၈၉ )ခုအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းရန်တင်ပြထား

0