ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းမှ ဝယ်ယူရာတွင် လွယ်ကူစေရေးအတွက် ဝယ်ယူခွင့်အကြောင်းကြားစာ ကို ထုတ်ပေးသွားမည်

0

Full article

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်နှင့်အောက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းမှ ဝယ်ယူရာတွင်  လွယ်ကူစေရေးအတွက် ဝယ်ယူခွင့်အကြောင်းကြားစာ ကို ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူလိုသည့် ယာဉ်အမျိုးအစားကို အရောင်းပြခန်းနှင့် ညှိနှိုင်းဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည်။

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရေးအစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် ရာထူးတူညီသူ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများတွင် ဝယ်ယူခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အရောင်းပြခန်းများမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်(မိတ္တူ)နှင့် သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ(ID) မိတ္တူများကိုတောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း၊ အရောင်းပြခန်းအနေဖြင့်လည်း အမှန်တကယ်ဝယ်ယူချိန်မှသာ လိုင်စင်မိတ္တူ ID ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်းအရောင်းပြခန်းများ၌ 1350 CC အောက်မော်တော်ယာဉ်များသည် ဝယ်ယူမည့်ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက လိုအပ်မှုများရှိနေခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များ ထပ်မံတင်သွင်းပြီးမှသာ သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ) နှင့်သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူတို့ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် ရာထူးအဆင့်တူညီသူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းမှ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်င်ရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ထမ်းများမှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားလာပါက ပထမအဆင့်အနေဖြင့် သက်တမ်း ၆ လ ရှိသည့် “ဝယ်ယူခွင့်အကြောင်းကြားစာ” ကိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိ ဝယ်ယူလိုသည့် ယာဉ်အမျိုးအစားအား သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းပြခန်း (show room) များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းဝယ်ယူထားသော ကားများသည် ဝယ်ယူခွင့်အကြောင်းကြားစာ သက်တမ်းအတွင်း ပြည်ပမှ ရောက်ရှိရမည်ဖြစ်ကာ မော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိချိန်တွင် ဝယ်ယူခွင့်အကြောင်းကြားစာ (မူရင်း)၊ သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ) နှင့် သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူ အထောက်အထားတို့အား ရယူတင်ပြပြီးမှသာ “မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်” ကို ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် အဆင့်တူသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအား ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်၊ သိန်း ၃၀၀ နှင့်ညီမျှသော CIF တန်ဖိုးရှိသည့် အရောင်းပြခန်းမော်တော်ယာဉ်နှင့် SKD စနစ်ထုတ်မော်တော်ယာဉ် ၁၈၀၀ စီစီနှင့်အောက်၊ သိန်း ၃၀၀ နှင့်ညီမျှသော စက်ရုံထုတ်ရောင်းဈေးကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုထားကြောင်းသိရသည်။

Author