၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း၌ YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေ ၅ သိန်းခွဲမှ ၆သိန်းဝန်းကျင် ပျှမ်းမျှရှိ

0

Full article

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း၌ YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေသည် ၅ သိန်းခွဲမှ ၆သိန်းဝန်းကျင် ပျှမ်းမျှရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ထံမှသိရသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ ပထမလဖြစ်သည့် ဇန်နဝါရီလအတွင်း၌ YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်လိုက်ပါသည့်ခရီးသည်ဦးရေသည် တစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၅ သိန်းခွဲမှ ၆ သိန်းအထိရှိခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေ ၅၁၁,၃၁၁ ဦး၊ ၂ ရက်နေ့တွင် ၅၇၇,၈၀၃ ဦး၊ ၃ ရက်နေ့တွင် ၅၀၂,၃၁၆ ဦး၊ ၄ ရက်နေ့တွင် ၄၉၀,၀၂၉ ဦး၊ ၅ ရက်နေ့တွင် ၅၅၆,၇၅၉ ဦး၊ ၆ ရက်နေ့တွင် ၆၁၇,၅၉၇ ဦး၊ ၇ ရက်နေ့တွင် ၆၂၀,၀၂၉ ဦး၊ ၈ ရက်နေ့တွင် ၆၀၆,၈၀၈ ဦး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၅၇၄,၀၄၅ ဦး၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၅၆၁,၉၈၆ ဦး၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၆၁၆,၆၆၁ ဦး အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ထံမှသိရသည်။ YRTA အနေဖြင့် နေ့စဉ် ယာဉ်လိုင်း ၁၀၅ လိုင်းဝန်ကျင်ဖြင့် ယာဉ်အစီးရေ ၃,၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် ပြေးဆွဲနေပြီး ယာဉ်လိုင်းအရေအတွက်နှင့် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေကို နေ့စဉ်ခရီးသွားမှုအခြေအနေ၊ ယာဉ်မောင်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် စီမံပြေးဆွဲနေရပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း နေ့စဉ်ပြေးဆွဲခဲ့သည့် ယာဉ်အစီးရေမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ယာဉ်အစီးရေ ၂,၇၅၀ စီး၊ ၂ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၀၂ စီး၊ ၃ ရက်နေ့တွင် ၂,၉၄၄ စီး၊ ၄ ရက်နေ့တွင် ၂,၆၇၈ စီး၊ ၅ ရက်နေ့တွင် ၃,၂၂၁ စီး၊ ၆ ရက်နေ့တွင် ၃,၂၅၂ စီး၊ ၇ ရက်နေ့တွင် ၃,၂၆၀ စီး၊ ၈ ရက်နေ့တွင် ၃,၂၈၂ စီး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၃,၁၈၀ စီး၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၅၀ စီး၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၃,၂၄၀ စီး တို့ အသီးသီးပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

COVID-19 ကာလမတိုင်မီက YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်အရေအတွက်မှာ ၁.၈ သန်းအထိရှိခဲ့ပြီး နေ့စဉ် ယာဉ်အစီးရေ ၄,၃၀၀ ခန့်ဖြင့်နေ့စဉ်ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

Author