၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း၌ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုများ ကျဆင်း

0

Full article

ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း၌ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချခဲ့ရမှုတွင် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ကြောင်း Asean Automotive Federation(AAF) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ စာရင်းများအရ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူကထက် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကလတူကထက် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံသည် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းတို့ အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း Asean Automotive Federation (AAF) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ တွင် အာဆီယံ နိုင်ငံများ၏ မော်တော်ယာဉ်သစ် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၃,၈၅၈,၅၉၅ စီးရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ၌ မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၂,၅၃၈,၁၅၄ စီးသာ ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချရမှုတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူကထက် အာဆီယံနိုင်ငံများ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သည် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံသည် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းတို့ အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုသာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ၌  မော်တော်ယာဉ် စုစုပေါင်း ၃,၁၄၉,၉၈၅ စီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အစီးရေ ၂,၁၄၁,၆၃၈ စီးသာရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၁၄,၀၉၂ စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တွင် အစီးရေ ၁၁,၉၂၇ စီးသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကာ ရောင်းချခဲ့ရမှုတွင်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁၉,၃၀၈ စီးရောင်းချနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အစီးရေ ၁၅,၁၄၅ စီးသာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း AAF ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

Author