ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၁၄ရက်နေ့မှစတင်ကာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားမည်

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၁၄.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အရ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိစေရေးအတွက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးကို ၁၄.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့( တနင်္လာနေ့) မှစတင်ကာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားဉ်ကာလအတွင်း ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ယာဉ်များ၏ သက်တမ်းလွန်ဒါဏ်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၏ သက်တမ်းလွန်ဒါဏ်ကြေးများအပါအဝင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအား အများပြည်သူထိခိုင်နစ်နာမှုမရှိစေရန် တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သုံးသပ်၊ စိစစ်ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေး ကြေညာထားပါသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အခြေအနေတည်ငြိမ်မှသာ ပြန်လည်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်အား ကြိုတင်အသိပေးကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author