မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများအနေဖြင့် Fully Online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေး

0

Full article

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Showroom) များအနေဖြင့် Fully Online စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လလျှောက်ထားမှုကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။


မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို Fully Online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် အရောင်းပြခန်းကုမ္ပဏီမှ dottraining2008@gmail.com သို့ ကုမ္ပဏီ Letter Head နှင့်လျှောက်လွှာ invoice ကို E-mail ဖြင့်ပေးပို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာတွင် လျှောက်ထားစီးရေ စုစုပေါင်းကို ဖော်ပြကာ ကုမ္ပဏီ၏ invoice အား invoice တစ်ခုလျှင် စီးရေ (၂၀) ပြုစုတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ - စီးရေ ၄၀ အတွက် invoice ၂ စောင်)။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဌာနမှ ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာနှင့် invoice ကို လက်ခံရယူပြီး ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရှိ အရောင်းစင်တာ မြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၏ ထောင်ခံချက်ကို online စနစ်ဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပါက အရောင်းပြခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း ရှိ/မရှိ ကို စိစစ်ကာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေးအား ဆက်လက်ဆောင်ရွင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်အတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဌာနခွဲသို့ ဆက်လက်အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရောင်းပြခန်း ကုမ္ပဏီသို့ E-mail ဖြင့် invoice အမှတ် (xxxxxx) အားလျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်အကြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ online မှ လျှောက်ထားရာတွင် လိုင်စင် Application ပါ အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး လျှောက်ထားမည့်သွင်းကုန်လိုင်စင်အတွက် invoice အားပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမည့် မော်တော်ယာဉ်၏ HS Code နှင် ကျန်အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုသည့် invoice ပါအစီးအား တစ်ကြိမ်တည်းအပြတ် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုစာပါ အချက်အလက်များအတိုင်းသာ သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကနဦး သို့တင်ပြချိန်တွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာတင်ပြရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး လူစီးယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား လိုင်စင် တစ်စောင်တည်းပေါင်းကာ လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ မော်တော်ယာဉ်အုပ်စုအလိုက် လိုင်စင် တစ်စောင်စီခွဲကာ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။


မော်တော်ယာဉ်အုပ်စုအလိုက် လျှောက်ထားရာတွင် ကနဦးတင်ပြမည့် invoice တွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့် အချက်များမှာ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် (Truck) များလျှောက်ထားရာတွင် Brand New ( Left Hand Drive) , Brand Name , Model Year, Engine power, Vehicle Weight, Capacity Weight, Number of Axel (3 Axels နှင့်အထက်ယာဉ်များ) , Number of Wheel ( 10 Wheels နှင့်အထက်ယာဉ်များ), Dimensiion , Country Of Origin တို့ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် (Bus) များလျှောက်ထားရာတွင် Brand New ( mini bus, school bus , Express Bus, Cooch Bus) ( Left Hand Drive) , Brand Name , Model Year , Engine Power , Seater ,Country Of Origin တို့ကိုဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကာ လူစီးမော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားရာတွင် Brand New ( Saloon , Wagon, Hatchback ..etc) , Brand Name , Model Year , Engine Power , Country of Origin တို့ကို ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author