လုပ်ငန်းသုံးယန္တယားများနှင့် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေး

0

Full article

လုပ်ငန်းသုံးယန္တယားများနှင့် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ယာဉ်များအား ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေး ကြေညာထားပါသည်။


မူဆယ်၊ မြဝတီ နှင့် တာချီလိတ်တို့တွင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်နှင့် ယန္တယားများ လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားပြီး ထိုသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များမှာ ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါလျှောက်လွှာ၊ Proforma Invoice (မူရင်း)၊ Sale Contract (မူရင်း)၊ Invoice နှင့် Sale Contract အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ ဖော်ပြချက်များ၊ ဈေးနှုန်းနှင့် တန်ဖိုးများသည် မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် ID ကဒ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ Recondition လျှောက်ထားပါက (10 Years Guarantee)၊ ကုမ္ပဏီ သက်တမ်း (၁) နှစ် ပြည့်/မပြည့် တို့ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ယာဉ်များသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များမှာ သာသနာရေးနှင့် ယာဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးရုံးအကြောင်းကြားစာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၊ Performa Invoice ၊ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားသည့် ဆရာတော်၏ သာသနာဝင်စိစစ်ရေးကဒ်ပြား (မူရင်း/ မိတ္တူ)၊ မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်၊ နှစ်ဦးသဘောတူ နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်း အသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ၊ နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာအုပ်၊ ကိုယ်တိုင်လာရောက် မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)၊ တို့ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိပေး ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။


သာသနာရေးဆိုင်ရာ ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ်ပေးသည့် Code No တိုင်း Online လျှောက်ထားရန်နှင့် Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံတွင် ပါမစ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author