စက်တင်ဘာလအတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်ခရီးသည်လိုက်ပါစီးနင်းမှုမှာ ပြန်လည်ကျဆင်း

0

Full article

စက်တင်ဘာလအတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်ခရီးသည်လိုက်ပါစီးနင်းမှုမှာ ပြန်လည်ကျဆင်းလာပြီး တစ်ရက်လျှင် ခရီးသည်ဦးရေ ၈ သိန်းဝန်းကျင်ခန့်သို့ ပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းအချိန်ကာလတွင် YBS ယာဉ်လိုင်းများ၌ နေ့စဉ်လိုက်ပါစီးနင်းနေသည့်ခရီးသည်ဦးရေမှာ ယခင်က တစ်ရက်လျှင် ၁.၁ သန်းခန့်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် တစ်ရက်လျှင် ၈ သိန်းဝန်းကျင်သို့ ပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်း YRTA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေမှာ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၁၈,၀၄၅ ဦး၊ ၂ရက်နေ့တွင် ၁,၀၆၀,၈၇၄ ဦး၊ ၃ ရက်နေ့တွင် ၉၈၉,၅၀၄ ဦး၊ ၄ ရက်နေ့တွင် ၉၇၈,၁၀၉ ဦး၊ ၅ ရက်နေ့တွင် ၉၁၅,၀၆၄ဦး၊ ၆ ရက်နေ့တွင် ၈၁၄,၀၆၂ ဦး၊ ၇ ရက်နေ့တွင် ၈၅၂,၆၈၅ ဦး၊ ၈ ရက်နေ့တွင် ၈၀၇,၈၇၂ ဦး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၇၆၂,၁၆၄ ဦး တို့အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြေးဆွဲသည့်ယာဉ်စီးရေမှာ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ၃,၉၂၉ စီး၊ ၂ ရက်နေ့တွင် ၃,၈၄၃ စီး၊ ၃ ရက်နေ့တွင် ၃,၈၉၂ စီး၊ ၄ ရက်နေ့တွင် ၃,၈၇၆ စီး၊ ၅ ရက်နေ့တွင် ၃,၆၅၂ စီး၊ ၆ ရက်နေ့တွင် ၃,၄၈၁ စီး၊ ၇ ရက်နေ့တွင် ၃,၆၆၀ စီး၊ ၈ ရက်နေ့တွင် ၃,၅၉၉ စီး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၃,၃၁၆ စီးတို့ အသီးသီး ပြေးဆွဲပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

COVID-19 ရောဂါမဖြစ်ပွားမီက YBS ယာဉ်လိုင်းများသည် တစ်ရက်လျှင် ယာဉ်စီးရေ ၄,၃၀၀ ခန့်ဖြင့် ခရီးသည် ၁.၈ သန်းခန့်ကို နေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသောအခါ ခရီးသည်ဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ရပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်လအတွင်း၌ တစ်ရက်လျှင် ခရီးသည်ဦးရေ ၁.၁ သန်းခန့်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပြန်လည်ကျဆင်းလာရခြင်းဖြစ်သည်။

Author