စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်

0

Full article

စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့(ယနေ့)တွင်ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အဆိုပါပြောင်းလဲပြင်ဆင်ချက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၅ တွင်ပါရှိသည့် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ၁ ကျပ်မှ သိန်း တစ်ထောင်အထိကို ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်းတစ်ထောင်တစ်ကျပ်မှ သိန်း ၃ ထောင်အထိကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်း ၃ ထောင်တစ်ကျပ်မှ သိန်း ၃ သောင်းအထိကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်း ၃ သောင်းနှင့်အထက်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံရန် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ (က)တွင် နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအသစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊လုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေရှိပါက ယင်းဝင်ငွေအားနှုတ်ပယ်ပြီး ကျန် စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်ပါက အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း အထက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း စည်းကြပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

အထက်ပါပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ သက်ရောက်မှုအခြေအနေများကို သုံးသပ်၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author