ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်မှာ တစ်ရက်လျှင် ၁.၁ သန်းဝန်းကျင်ခန့်အထိ ရောက်ရှိ

0

Full article

ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်မှာ တစ်ရက်လျှင် ၁.၁ သန်းဝန်းကျင်ခန့်အထိ ရောက်ရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်။

YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်အရေအတွက်သည် ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း၌ တစ်ရက်လျှင် ၁ သန်းမှ ၁.၁ သန်းခန့်အထိရောက်ရှိလာကြောင်း YRTA ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်။ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေမှာ ၁,၁၅၀,၉၃၉ ဦး ၊ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ၁,၂၁၃,၇၂၆ ဦး၊ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ၁,၁၂၃,၈၀၄ ဦး၊ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၆၂,၁၅၃ ဦး၊ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၈၀,၄၄၉ ဦး၊ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ၁,၁၄၃,၆၅၂ ဦး၊ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ၁,၁၇၉,၉၈၇ ဦး၊ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၂၇,၃၉၅ ဦး၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ၁,၁၁၁,၀၉၈ ဦး၊ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၆၄,၇၄၇ ဦး၊ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၉၆၄,၇၁၅ ဦး၊ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ၁,၀၇၇,၉၀၂ ဦး တို့အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ နေ့စဉ်ပြေးဆွဲသော ယာဉ်စီးရေမှာ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ယာဉ်စီးရေ ၄,၀၂၆ စီး၊ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ၄,၀၇၀ စီး၊ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ၃,၉၇၉ စီး၊ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ၃,၇၈၈ စီး၊ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ၃,၉၈၃  စီး၊ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ၄,၀၁၂ စီး၊ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ၄,၀၃၈ စီး၊ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၃,၅၈၂ စီး၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ၃,၈၈၀ စီး၊ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ၃,၈၉၁ စီး၊ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၃,၇၈၄ စီး၊ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ၄,၀၀၉ စီးတို့ အသီးသီးပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

YRTA အနေဖြင့် နေ့စဉ်ပြေးဆွဲနေသော ယာဉ်လိုင်းအရေအတွက်နှင့် မော်တော်ယာဉ်စီးရေမှာ နေ့စဉ်ခရီးသွားလာမှုရှိသော ပြည်သူများ၏ အခြေအနေအရလည်းကောင်း၊ ယာဉ်မောင်းများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေအရလည်းကောင်း စီမံပြေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author