မန္တလေး ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်

0

Full article

မန္တလေး ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ( တနင်္လာနေ့) တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြချက်ဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန (မန္တလေး) ရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၂၁.၁၂.၂၀၂၀ (တနင်္လာနေ့) တွင်ပြန်လည်စတင်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် မော်တော်ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရာတွင် ပေးဆောင်ရမည့် ယာဉ်ထုတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးကို ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းထားသည့် ၅.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ (၁၆) ရက်ကာလအား ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမပြုပဲ လျှော့ပေါ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် ၂၈.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း လာရောက်ဆောင်ရွက်သည့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များသည် ယာဉ်ထုတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးငွေ လျှော့ပေါ့ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပဲ မူလသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဒဏ်ကြေးများပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့် ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန (မန္တလေး) ရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို၊ ၁.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ “ မန္တလေး Stay At Home အချိန်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားပေးပါရန်” အကြောင်းကြားချက်အရ ၅.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။

Author