ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယနှင့် တတိယပတ်အတွင်း တစ်ရက်လျှင်YBS စီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေ ၅ သိန်းနှင့် ၅သိန်းခွဲဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိလာ

0

Full article

ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယနှင့် တတိယပတ်အတွင်း တစ်ရက်လျှင် YBS စီးနင်းသည့်ခရီးသည်ဦးရေ ၅ သိန်းနှင့် ၅သိန်းခွဲဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ထံမှသိရသည်။

ယခင်က စီးနင်းသူအရေအတွက်မှာ တစ်ရက်လျှင် ၁၈ သိန်းမှ ၁၉ သိန်းအထိရှိခဲ့သည့် YBS ယာဉ်လိုင်းများသည် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကာလအတွင်း စီးနင်းသူအရေအတွက် လွန်စွာကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယနှင့် တတိယပတ် ကာလအတွင်း၌ စီးနင်းသူအရေအတွက်မှာ တစ်ရက်လျှင် ပျဉ်မျှး ၅ သိန်းနှင့် ၅ သိန်းခွဲဝန်းကျင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း YRTA ထံမှသိရသည်။ YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် တစ်ရက်လျှင် စီးနင်းသည့်အရေအတွက်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ၅၂,၀၀၄၂ ဦး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၄၈၅,၄၀၄ ဦး၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၅၀၄,၈၇၇ ဦး၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၅၃၁,၉၇၂ ဦး၊ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ၄၈၀,၉၄၅ ဦး၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ၄၅၂,၇၄၇ ဦး၊ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ၄၉၉,၃၃၇ ဦး၊ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ၅၃၀,၈၂၀ ဦး၊ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ၅၄၇,၂၈၁ ဦးတို့ အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြေးဆွဲသည့် ယာဉ်အစီးရေမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၁၉ စီး၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ၂,၈၃၃ စီး၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၆၅ စီး၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၀၂ စီး၊ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ၂,၈၅၅ စီး၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ၂,၇၉၄ စီး၊ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၀၀ စီး၊ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၁၅ စီး၊ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ၃,၀၆၉ စီး တို့ အသီးသီး ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

YRTA အနေဖြင့်လက်ရှိတွင် YBS ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၁၀၆ လိုင်းဖြင့် ပြေးဆွဲနေပြီး ယာဉ်လိုင်းအရေအတွက်နှင့် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေကို နေ့စဉ်သွားလာနေသည့် ခရီးသည်အရေအတွက်နှင့် ယာဉ်မောင်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်ကာ စီစဉ်ပြေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author