၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ( ၂၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်ယာဉ်များစာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ( ၂၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်ယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ပတ်သက်မှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများတွင် တစ်လအတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author