၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃ ) ပျောက်ဆုံးလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃ ) ပျောက်ဆုံးလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိကေးကြေညာထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများတွင် တစ်လအတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author